Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Монгол Улс, ХБНГУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээрийн хүрээнд Германы Сэргээн Босголтын Зээлийн Банкаар (KfW) дамжуулан Байгал...

Хүүхэд багачуудын байгаль дэлхий, эх нутгаа хайрлах сэтгэлгээг олон нийтэд дэлгэн харуулах, хүүхдүүдийн байгаль хамгаалах идэвх санаачлагыг дээшлүүлэх, сэтгэн б...

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ГАЗАР АШИГЛАЖ БУЙ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД: ЦУЦАЛСАН МЭДЭГДЭЛ

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2018 оны 10 сарын 26

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МАРШРУТ

2018 оны 10 сарын 26

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МАРШРУТ

ГОРХИ-ТЭРЭЛЖИЙН БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗРЫН АМЬТДЫН ТУХАЙ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2017 оны 10/5615 тоот мэдэгдлийг хүргүүлж байна. Мөн Тусгай хамгаалалттай газар нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны ба...

ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААН

2018 оны 10 сарын 26

Хүүхэд багачуудын байгаль дэлхий, эх нутгаа хайрлах сэтгэлгээг олон нийтэд дэлгэн харуулах, хүүхдүүдийн байгаль хамгаалах идэвх санаачлагыг дээшлүүлэх, сэтгэн б...

Монгол Улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны ТХНУГ-ын 2018 оны төлөвлөгөө,  Налайх дүүргийн Засаг да...

БОАЖЯ-ны харьяа Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний хүрээнд Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цо...

БОАЖЯ-наас байгаль хамгаалах сарын аяныг дэлхий даяар нэгэн зэрэг өрнөж байгаа “Эх дэлхийгээ цэвэрлэх өдөр”-өөр есдүгээр сарын 15-нд эхлүүллээ. Хог хаягдлын асу...

2018 оны 09-р сарын 20-ны өдөр Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарт Нийслэлийн прокрорийн газраас зөрчлийг хэрхэн...