Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

"МИНИЙ МЭДЭХ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР" сэдвийн дор гар зургийн уралдааныг I-V ангийн сурагчидын дунд зохион байгууллаа.

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ЕБС-ийн сурагчид 2021 оны 11 сарын 18-ны өдөр Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх үйл ажиллагаатай танилцлаа

Газар ашиглах эрх 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдөр хүртэл түр хугацаанд хориглолоо

Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа явуулаагүй, газрын төлбөр төлөөгүй,  байгаль орчинд нөлөөлөх байдл...

Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын ойн сан бүхий газрын нийт 200 га талбайд Ойн цэвэрлэгээний ажил хийгдэж байна.

Хуурайшилт ихтэй үед иргэдийн амралт, аялал, зугаалгын үйл ажиллагаа явуулах, Хуш модны самар түүхийг тус тус хориглолоо.

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа

Монгол оллэ 2-р маршрут зам дагуу нийт 106 зүйлийн ургамал ургадаг

Туул голын эрэг дагуух хог цэвэрлэж 58,8 тонн хог ачиж тээвэрлэлээ

Монгол улсын Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны 2021 оны 04 сарын 07-ны А/95 тоот тушаал

Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа болон Хан Хэнтий УТХ газрын хамгаалалтын захиргаа хамтран маршрут батлууллаа.

Салаа замуудыг хаах

2020 оны 09 сарын 11

"Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад дэмжлэг үзүүлэх замаар экосистемийг хадгалан хамгаалахад хувь нэмэр оруулах нь (SPACES) төсөл"-ийн хүрээнд САЛАА ЗАМУУДЫГ...