Газрын төлбөрийн тухай

2016 оны 11 сарын 23

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газарт газар ашиглах зөвшөөрөл бүхий дараах аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд газрын төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй байгаа нь Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5 дэх заалтыг үндэслэн газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох үндэслэл болж байгааг мэдэгдэе. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now