Мэдээ мэдээлэл

төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах сул орон тооны зар

Цааш унших

горхи-тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газарт газар ашиглах эрх нь хүчингүй болсон иргэн, хуулийн этгээдийн анхааралд:

Цааш унших

горхи-тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар 'хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрөөр' 20.000 гаруй аялагч, амрагч нар зорчиж, хөл хөдөлгөөн ихтэй, ачаалалтай өдө...

Цааш унших

хамгаалалтын захиргаатай иргэд, аж ахуй нэгж байгууллага хамтран ажиллаж байна.

Цааш унших

СУУЛГАЦ БЭЛДЭЖ БАЙНА

2022 оны 05 сарын 27

(агч мод, голт бор, шар хуайс, хайлаас, гацуур, гүйлс гэх мэт ) суулгац бэлдэж ажиллаа

Цааш унших

гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийн тухай монгол улсын хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар сургалтыг зохион байгууллаа

Цааш унших

горхи-тэрэлжийн бцг-т аж ахуй, нэгж байгууллагууд их цэвэрлэгээнд нэгдлээ

Цааш унших

2022 оны 01-дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх “хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга, “зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”-...

Цааш унших

хамгаалалтын захиргааны 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн а/07 дугаар тушаал гарган ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах тухай тушаал гарган...

Цааш унших

горхи-тэрэлжийн бцг-ын монгол оллэ 2-р маршрут /чингис уулын -11 км/-ын дагуу алхалтыг амжилттай зохион байгуулж байна.

Цааш унших

горхи-тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгааллын менежмент, хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа, мэдээлэлтэй танилцлаа.

Цааш унших

"миний мэдэх тусгай хамгаалалттай газар" сэдвийн дор гар зургийн уралдааныг i-v ангийн сурагчидын дунд зохион байгууллаа.

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now