ЗАР

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.2, Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6 дахь заалт, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 305 тоот албан бичгийг тус тус үндэслэн дараах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар ашиглах эрхийг цуцлах болсоныг үүгээр мэдэгдэж байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

Талбайн хэмжээ

/га/

Газрын байршил

Гэрчилгээний дугаар

Тайлбар

1

Литл рок ХХК

1.0

Хүн чулуут

739

12 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй, газрын төлбөр төлөөгүй

2

Чоно ХХК

4.0

Ар өгөөмөрийн ам

625

8 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй

3

Өнжүүл богд ХХК

10.0

Тэмээн хүзүүт

538

9 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй

4

Гурван гал трейд

2.0

Ар горхи

839

8 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй, газрын төлбөр бүрэн төлөөгүй

5

Грейт монголиан  адвенчирс ХХК

2.0

Хөндлөнгийн ам

2014/81

2 жил үйл ажиллагаа явуулаагүй

6

Иргэн Т.Номин

2.0

Чингис уулын өвөр

2014/124

2014.09.01 А-302 тоот сайдын тушаал

Гэрчилгээ хувийн хэрэгт байна

7

Айрнэтворк ХХК

2.0

Чингис уулын өвөр

2014/94

2014.09.01 А-302 тоот сайдын тушаал

Гэрчилгээ хувийн хэрэгт байна

8

Хүдэр хамгаалах сан

2.0

Ар хүүшийн ам

Гэрчилгээгүй

2012.08.09 А-291 тоот сайдын тушаал

9

Иргэн Н.Батхуяг

1.8

Горхи-Тэрэлжийн ам

Гэрчилгээгүй

2012.08.17 А-311 тоот сайдын тушаал

10

Аз жаргалын эзэд НҮТББ

2.0

Булагтайн ам

Гэрчилгээгүй

2014.09.01 А-302 тоот сайдын тушаал

11

Иргэн Ч.Номин

8.0

Горхийн адаг

Гэрчилгээгүй

2012.04.27 А-155 тоот сайдын тушаал

12

Түшээт ханы аварга бөхийн дэвжээ ТББ

2.5

Мойлтын тохой

Гэрчилгээгүй

2012.04.27 А-155 тоот сайдын тушаал

13

Одбилэг ХХК

2.1

Горхийн баруун салаа

Гэрчилгээгүй

2012.01.11 А-11 тоот сайдын тушаал

Нийт талбай

 

 

 

 

 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

                                   

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now