Тайлбар

2017 оны 02 сарын 07

2016 оны 02 дугаар сарын 4-ны өдрөөс эхлэн сошайл ертөнцөд “Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газраас өнгөрсөн шөнө 30 машин ургаа мод тайрч бэлтгэж байна” гэсэн мэдээллийг цацсан байна. 

Энэхүү мэдээлэлүүд нь 2015 онд сошиал ертөнцөд тавигдаж байсан зургууд байна. Энэ мэдээллийн мөрөөр Улсын мөрдөн байцаах газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, БОАЖЯ зэрэг хууль хяналт, хэвлэл мэдээллийн 10 гаруй байгууллагуудын бүрэлдэхүүнтэй хяналт шалгалтыг хийж хуулийн дагуу хийгдсэн ойн цэвэрлэгээний ажил байна гэдгийг тогтоосон.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now