Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил буюу түүнээс дээш хугацаанд ашиглаагүй, газрын төлбөрийг хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгох нөхцөл бүрдээд байна. Иймд тухайн газар ашиглалттай холбоотой баримт материалыг 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор бүрдүүлэн Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаанд хандана уу.

Улсын тусгай хамгаалалттай газарт газар ашиглах эрх нь дуусгавар болох нөхцөл бүрдсэн

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын жагсаалт

 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

Талбайн хэмжээ

/га/

Газрын байршил

1

Литл рок ХХК

1.0

Хүн чулуут

2

Чоно ХХК

4.0

Ар өгөөмөрийн ам

3

Өнжүүл богд ХХК

10.0

Тэмээн хүзүүт

4

Гурван гал трейд

2.0

Ар горхи

5

Грейт монголиан  адвенчирс ХХК

2.0

Хөндлөнгийн ам

6

Иргэн Т.Номин

2.0

Чингис уулын өвөр

7

Айрнэтворк ХХК

2.0

Чингис уулын өвөр

8

Хүдэр хамгаалах сан

2.0

Ар хүүшийн ам

9

Иргэн Н.Батхуяг

1.8

Горхи-Тэрэлжийн ам

10

Иргэн Ч.Номин

8.0

Горхийн адаг

11

Түшээт ханы аварга бөхийн дэвжээ ТББ

2.5

Мойлтын тохой

12

Аз жаргалын эзэд НҮТББ

2.0

Булагтайн ам

13

Одбилэг ХХК

2.1

Горхи-Тэрэлжийн баруун салаа

Нийт талбай

41.4

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now