Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны 3 дугаар сарын 9-ний А/58 тоот тушаалаар Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6 дах заалтыг үндэслэн зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар ашиглах эрхийг хүчингүй болгосныг мэдэгдэе. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now