Германы сэргээн босголт зээлийн банкны санхүүжилтээр Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслөөс буцалтгүй тусламжаар галын иж бүрэн тоноглолтой машин болон байгаль хамгаалагч нарын хувцас хэрэгсэл гардуулан өгөх арга хэмжээ 2017 оны 3-р сарын 16-ны өдөр Сүхбаатарын талбай дээр зохион байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээний ач холбогдол, түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түймэртэй тэмцэх ажлын зохион байгуулалт, багаж хэрэгсэлтэй ажиллах талаар Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч С.Содов Eagle, ETV, MNС телевизуудад ярилцлага өглөө.

Image may contain: 3 people, people standing 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now