Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирлагын газраас тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын мэдээллийн санд Лэнд менежер програм хангамжийг нэвтрүүлж байна.

Энэхүү бүртгэлийн систем нэвтэрсэнээр  тусгай хамгаалалттай газар нутагт нэгж талбарын ашиглагч нарын мэдээлэл нь өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжиж засварлагдан, улсын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн системд холбогдохоос гадна иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад үзүүлж буй газрын харилцааны үйлчилгээг цахимаар дамжуулан нээлттэй ил тод хүргэж, цаг хугацаа орон зайнаас үүссэн үйлчилгээний хоцрогдол арилна гэдэгт итгэж байна хэмээн БОАЖЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Цэнгэл хэллээ.

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now