Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын Горхийн баруун салааны уулзвар дээр зөвшөөрөл авсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын чиглэл заасан самбарыг нэгдсэн брэндбүүкт заасны дагуу хийж байршууллаа.

Үүнтэй холбоотойгоор эмх замбааргүй босгосон хаяг рекламыг буулгах ажил явагдаж байна.