Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа болон Хан Хэнтий УТХ газрын хамгаалалтын захиргаа хамтран маршрут батлууллаа. Маршрутын дагуу морин болон явган аялалаар аялах юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now