Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2021 оны А/223 дугаар тушаалын дагуу "Хог цэвэрлэх" төсөл боловсруулж 7 хоног бүр хуваарь гарган "Тэрэлжтуул ТББ"-тай хамтарч ажиллаж байна.  Нийт 2021 оны 08 дугаар сарын 24-нөөс 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр хүртэл нийт 58,8 тонн хог цэвэрлэж ачиж тээвэрлэлээ.  Хог цэвэрлэх ажил үргэлжилж байна. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now