ГОРХИ-ТЭРЭЛЖИЙН БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАР, НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЛАБОРАТОРИ 119 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ ХООРОНДЫН

Төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх замаар тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үнэ цэнэ, ач холбогдлыг таниулах, тогтвортой хөгжлийг дэмжих, сурагчдыг байгальд ээлтэй иргэн болж төлөвших чиглэлд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор мөн олон улсын болон үндэсний хэмжээний байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллахаар ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГИЙГ БАЙГУУЛЛАА. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now