Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/255 тоот тушаалыг  үндэслэн 

1. 2021 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын бүсэд нэвтрэхэд галын аюулгүй төхөөрөмжөөр тоноглогдоогүй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бүртгэлжүүлэх, хуурайшилт ихтэй үед иргэдийн амралт, аялал, зугаалгын үйл ажиллагаа явуулахыг хориглолоо.

2. Тусгай хамгаалалттай газар нутагт ахуйн зориулалтаар хуш модны самар бэлтгэж ашиглахыг хориглосон тул Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын нутаг дэвсгэрт хуш модны самар түүж бэлтгэхийг хориглолоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now