Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа явуулаагүй, газрын төлбөр төлөөгүй,  байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгээгүй,                                                                                                                      газар ашиглах гэрээ байгуулаагүй, гэрчилгээний хугацаа дууссан, усны хамгаалалтын дэглэм зөрчсөн иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын жагсаалт
                             
Иргэн, ААНБ нэр Регистр дугаар Газрын байршил /нэр/ БОАЖС-ын тушаалын дугаар Талбайн хэмжээ  (га) Газрын зориулалт Газар ашиглах гэрчилгээний огноо Газар ашиглах гэрчилгээний дугаар Газар ашиглах гэрээ байгуулсан огноо Газар ашиглах гэрээ сунгасан огноо БОНЕҮ БОННҮ Нэр шилжсэн эсэх /түүхчилсэн/ Цуцлах үндэслэл
1 Баянговь Онгоцот ХХК 5937523 Онгоцот 2008.03.17  №108 2015.07.08 А-277 8.6 Аялал жуулчлал 2015.07.10 2015/259 2018.12.07       Баянговь жуулчин ХХК Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
2 Номадик транс ХХК 2798875 Тэрэлжийн гүүрний ард 2008.08.01
№258
3.0 Аялал жуулчлал 2008.09.18   2013.09.18 сунгалт 2013.09.18                2018.09.18        2019.10.08 сунгалт  2018.08.01        2023.08.01 810 2008.12.11     2019.11.14 2018.08.01        2023.08.01 2009/Е016       2019/Б-097 2009 Иргэн н.Төгөлдөр Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
3 Си Юу ТИ ХХК  5573017 Чингис уул 2012.04.27 А-154 1.0 Аялал жуулчлал 2012.05.21   2018.03.12 сунгалт 2018.03.01            2023.03.01 2012/36 2013.09.24   2004/Ё005 2004 Иргэн н.Болортуяа Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
4 Топ спайс ХХК 5501555 Буурал улиастай 2017.03.09 А/59 1.2 Аялал жуулчлал 2017.03.22 160716 2019.04.23   2019/Б-002 2019 Б.Мөнхбаяр Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
5 Б.Бурмаа ЧП67090307 Бага харвацын ам 2011.09.05                             А-293 2.0 Аялал жуулчлал 2014.06.30 2014/41 2015.04.15 2014.06.30  2019.06.30 2012/В457 2012 А.Лхагвасүрэн нас барсан Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
6 Риверсайд гольф 5017378 Улаан хад 2006.01.06 №04 33.0 Байгалийн гольф 2006.01.09 2012.01.17 сунгалт 2011.01.09 2016.01.09   2016.01  2016.01.09 2021.01.09 1/273 2017.06.12   2005/E057 2006 үгүй Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6,        40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 
7 Мөнгөт Хад ХХК 2788926 Ар Урианхай 2006.12.12 №358 2.0 Аялал жуулчлал 2006.01.19  2012.01.20 сунгалт  2011.01.19 2016.01.19 2015.08.11 сунгалт 2016.01.19 2021.01.19 1/298 2012.05.31 2015.09.17 2006/Д0014 2006 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
8 Дорнын өргөө ХХК 2022346 Хар Ямаатын энгэр 2007.08.07 №242 2017.10.09 А/291 4.0 Аялал жуулчлал 2017.10.10 171022 2018.03.13   2007/Е290                    Б/18 2007                       2017 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
9 Түмэн цацал ХХК 5108713 Шар хад 2012.04.27 А-154  2017.08.23 А/236 5.6 Аялал жуулчлал 2017.08.25 170966 2018.01.15 2017.08.25 2022.08.25     Дэвжих булаг ХХК Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
10 Ц.Ариунаа УС69071700 Сайханы саравч 2007.09.28 №287 5.0 Аялал жуулчлал 2007.10.08   2017.10.10 сунгалт 2017.10.09   2022.10.09 382 2018.06.26 2017.10.09    2022.10.09 2004/Д141              2018/Е88 2005                          2018 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
11 Женесис кэймп ХХК 6013155 Онгоцотын ам 2007.10.25 311                        2016.04.14 А/115 1.5 Аялал жуулчлал 2016.06.13 517                   2016/126 2016.09.13 2016.06.13 2021.06.13 2007/Е366       2017/БД-100 2007                       2017 А.Бямбадорж Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
12 В.Алтанхуяг ИК86031617 Эрээний эх 2007.10.25
311
1.0 Аялал жуулчлал 2007.12.08 2012.08.21 сунгалт 2012.11.08 2017.11.08   2020.05.04 сунгалт   2017.11.09  2022.11.09 531 2015.10.02   2020.11.10 2012.11.08   2017.11.08    2017.11.09    2022.11.09 2019/Б-047 2019   Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
13 Эко могул ХХК 5397138 Хөмөгийн ам 2011.12.26 А-491 1.0 Аялал жуулчлал 2011.12.30   2019.04.16 сунгалт             2019.03.25   2024.03.25 2011/87 2019.06.24   2007/Е284                  2018/Б-32 2012                         2018 Аргалангууд ХХК Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
14 Баз интернейшнл ХХК 5230993 Хар бургастай 2013.12.05 А-352    2015.08.05 А-321 11.1 Аялал жуулчлал 2015.08.06 2015/618 2017.11.27 2015.08.06   2020.08.06   2009 Эм Би Би Си ХХК Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
15 Нэгдсэн Уулс ХХК  5096197 Ар өгөөмрийн ам 2008.06.05
№216                  2017.09.04 А/250
4.0 Аялал жуулчлал 2017.09.04 160772 2018.01.25 2017.09.04   2022.09.04 Б/123   Чоно ХХК Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
16 Ундраажаст ХХК 5108888 Мэлхий хад 2008.06.05
№216
1.0 Аялал жуулчлал 2008.07.08 2017.03.10 сунгалт 2017.03.22 2022.03.22 669 2018.02.08   2008/F180 2008 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
17 Д.Эрдэнэ-Отгон УХ73011009 Хөмөгийн энгэр 2008.05.29 №201 1.0 Аялал жуулчлал 2008.07.31 2014.04.18 сунгалт 2013.08.04 2018.08.04 692     2008/Е285 2008 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
18 Эко- Ази-1 дээд сургууль 9174702 Бумбатын зүүн талд 2008.05.29 №201 1.0 Аялал жуулчлал сургалтын төв 2008.08.01    2014.12.16 сунгалт 2013.08.11 2018.08.11 698 2015.05.20     2009 үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн  40.1.6 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
19 Ди Эй Ай ХХК 5086183 Туулын гүүрний ард 2008.08.01
№258
2.0 Аялал жуулчлал 2008.08.05  2013.09.03 сунгалт 2013.08.05  2018.08.05 724 2013.09.04 2013.08.05 2018.08.05 2008/D001 2008   Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
20 Эм Жи Эм Кей ХХК 5256135 Зурхайчийн зүүн энгэр 2010.10.22 А-328 3.0 Аялал жуулчлал 2011.02.01 2017.03.10 сунгалт 2017.03.22 2022.03.22 2011/05 2017.03.22 2017.03.22 2022.03.22 2008/A-35-240 2009 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
21 Зэт Зэт Ти ХХК 3124487 Горхийн адаг 2011.09.12 А-297 2.8 Аялал жуулчлал 2011.12.30 2017.03.10 сунгалт 2012.03.22  2017.03.22 2011/188 2017.03.24   2012/В078                             2012 үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн  40.1.6 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
22 Өү Икс Өү ХХК 5495229 Чингис хад 2011.10.05 А-338 3.9 Аялал жуулчлал 2011.12.30                   2017.03.10 сунгалт 2017.03.22  2022.03.22 2011/96 2017.05.18 2017.03.22  2022.03.22 2012/H006   2020/E193 2012                    2020 үгүй  Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
23 Тэмүүлэх-Ундарга ХХК 5505569 Сэртэн уулын ар 2011.12.26 А-491 5.0 Аялал жуулчлал 2011.12.28 2011/155 2012.12.28 2011.12.28   2016.12.28 2013/P011          2020/Б-23                         2013             2020 үгүй  Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
24 МКМС ХХК 2841509 Чингис уулын баруун энгэр 2018.11.23 А-458 2.0 Аялал жуулчлал 2014.12.15   2019.01.18 сунгалт  2019.12.15  2024.12.15 2014/145 2015.05.18 2014.12.05   2019.12.05 2014/P41 2014   Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
25 Бүсгүй ББН 2299658 Ёлтын ам 2014.09.01 А-302 1.0 Аялал жуулчлал 2014.11.07 2014/90 2015.09.08 2014.11.07 2019.11.07 2014/P43 2014 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
26 Давшилт дахилт ХХК 5562597 Сонгинотын өвөр 2014.09.01 А-302 3.0 Аялал жуулчлал 2014.09.11 2014/47 2015.04.17 2014.09.11   2019.09.11 2014/В045             2019/Е15 2014                       2019 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
27 Босгын гүүр ХХК 5601916 Замтын адгийн гол 2014.09.01 А-302 2.5 Аялал жуулчлал 2014.12.15 2014/142 2015.08.05       үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.5, 40.1.6
28 Эйч Би Ти ХХК 562487 Чингис уулын ар 2014.09.01 А-302 1.5 Аялал жуулчлал 2014.12.05 2014/112 2015.05.18 2014.12.24                           2019.04.24 2014/Р38 2014 үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
29 Агролюкс ХХК 5463777 Сайханы саравч 2014.11.26 А-416 1.5 Аялал жуулчлал 2014.12.08 2014/117 2014.04.13   2014/ВG55 2014 үгүй Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн  40.1.6 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
30 Момиэд ХХК 5358981 Ар хүүшийн ам 2014.10.30 А-381 2.5 Аялал жуулчлал 2014.11.26        2019.10.30 2024.10.30 2014/97 2018.04.30    2021.07.19    2014.11.26   2019.11.26     2019.10.30   2024.10.30 2014 А/116          2020/Б-10 2015   Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
31 Ган-Эко Монгол ХХК 2885182 Их Мөстийн адаг 2011.07.06 А-232 2.1 Аялал жуулчлал 2011.07.28 2011/100 2015.05.18 2015.01.20   2020.01.20 2009/В132 2010 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
32 Монголын телевизүүдийн холбоо    өвөр Горхи 2012.01.11 А-11 2.0 Аялал жуулчлал               Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
33 Премьер Лодж ХХК 5875048 Өвөр Горхи 2015.07.03 А-266 0.6 Аялал жуулчлал 2015.07.08 9.549763033 2015.09.14 2015.07.08     2020.07.08 2015/KHN005 2015 үгүй  Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
34 Ховор Эрдэнэс Юнайтед ХХК 5883423 Өвөр горхи 2015.08.05 А-321 8.0 Аялал жуулчлал 2015.08.06 2015/567 2019.11.20  2015.08..06      2020.08.06     үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
35 Топ стандарт ХХК     2015.08.05 А-321 10.0 Аялал жуулчлал             үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
36 Эко Тэрэлж гол ХХК 5981794 Оросын гарам  2015.05.29 А-222 2017.09.04 А/250 3.3 Аялал жуулчлал 2017.09.04 2017/0160805     2015/JM72   үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
37 Эвт Эрхэс ХХК 5344506 Баянцагаан уулын өвөр 2015.05.29 А-222 3.0 Аялал жуулчлал 2015.06.10 2015/114 2015.08.11    2015.06.10  2020.06.10 2014/А45   үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
38 Д.Оюунчимэг УЕ55090107 Тэрэлж,Өгөөмөр зуслангийн урд 2015.04.24 А-188 1.0 Аялал жуулчлал 2015.04.27 2015/08     2016.03.18 2015.04.27  2020.04.27 2014/BG69 2015 үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн  40.1.6 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
39 Л.Гэрэлчимэг ЧМ56062904 Тэрэлж,Өгөөмөр зуслангийн урд 2015.04.24 А-188 1.0 Аялал жуулчлал 2015.04.27 2015/09 2016.03.18 2015.04.27  2020.04.27 2015/KHN008 2015 үгүй Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6,        40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 
40 Эл Эл Ди Эм Эн ХХК 5936829 Ар горхи 2015.08.05 А-321 7.0 Аялал жуулчлал 2015.08.06 2015/578 2018.01.19   2015/KHN107 2016 үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн 40.1.5,  40.1.6 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
41 Иргэн А.Солонго ЧД77031864 Туулын гүүр 2015.12.22 А/433 1.0 Аялал жуулчлал 2016.01.13 2015/711 2017.01.31   2016NA86 2017 үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн  40.1.5, 40.1.6 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
42 Транс импекс интернэшнл ХХК 5146402 Зуун ламын агуй урд 2015.12.22 А/433 1.0 Аялал жуулчлал 2016.01.15 2015/716 2016.03.18   2015/717           2018/Б-220 2018 үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
43 Чинбулаг ХХК 2694646 Зуун ламын агуй урд 2015.12.22 А/433 2.5 Аялал жуулчлал 2016.01.13 2015/717 2016.03.18   2015/716          2018/Б-219 2018 үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
44 Дрийм капитал ХХК 5604443 Өгөөмрийн эх 2016.04.14 А/115 12.0 Аялал жуулчлал 2016.04.18 2016/0121 2019.09.12 2016.04.18      2021.04.18 2019/Б-209 2020   Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
45 Маргад монгол ХХК 5023858 Горхи тэрэлж 2016.04.14 А/115 5.0 Аялал жуулчлал 2016.04.18 2016/0123           Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн 40.1.5 40.1.6 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
46 Эко тэрэлж ХХК 5977754 Тэрэлж 2016.5.12 А/156 1.0 Аялал жуулчлал 2016.05.25 2016/152 2016.07.19         Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,        40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
47 Зос хаус ХХК 5408547 Тэрэлж 2016.5.12 А/156 1.0 Аялал жуулчлал 2016.05.25 2016/154 2016.07.25 2016.05.25  2021.05.25 2016/Т-103   үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн  40.1.6  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1 
48 Сайхан аялал ХХК 6069924 Горхийн баруун салаа 2016.06.03 А/179 5.0 Аялал жуулчлал 2016.06.16 2016/266 2016.06.28 2016.06.16    2021.06.16 2016/NA60 2016 үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн  40.1.6  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
49 Номин ивээл ХХК 6082645 Тэрэлж 2016.06.03 А/179 3.0 Аялал жуулчлал 2016.06.16 2016/268     2016/NA72   үгүй Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,       40 дүгээр зүйлийн  40.1.6  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1
50 Болор эрхэст хязгаар ХХК 5969212 Өгөөмөр 2016.06.09 А/189 3.0 Аялал жуулчлал 2016.06.30 2016/379 2019.12.25 2016.06.30   2021.06.30   2019 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
51 Пүүл ресурс ХХК 5116675 Өгөөмрийн ам 2016.07.07 А/220 2.0 Аялал жуулчлал 2016.07.21 2016/490         үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
52 Будант Оргил ХХК 96049441 Ар горхи 2015.08.05 А-321 2.8 Аялал жуулчлал 2015.08.06 2015/583 2015.08.27 2015.08.06 2020.08.06 2015/Т-97 2015 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
53 Иргэн Д.Жавзандорж ЕЭ80042572 Чингис уулын өвөр 2017.05.30 А/149 3.0 Аялал жуулчлал 2017.05.30 160768 2018.03.06 2017.05.30    2022.05.30       Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
54 Сайхан талын саравч ХХК  6134432 Сайханы саравч  2017.08.23 А/236 2.0 Аялал жуулчлал 2017.08.25 170957         үгүй Газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6,        40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6 гэрээ байгуулаагүй. Усны хамгаалалтын бүс
55 Байгальд ээлтэй хөгжил ТББ  8169276 Чингис уулын баруун энгэр  2017.08.23 А/236 3.7 Аялал жуулчлал 2017.08.25 170960 2017.10.18   2017/E85   үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
56 Оюут тэнгэрийн од ХХК  8250618 Улаан хадны энгэр  2017.08.23 А/236 2.0 Аялал жуулчлал 2017.08.25 170963 2018.01.05   2017/E82 2017 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6
57 Цацрах үр ХХК 5661749 Горхийн давааны ар  2017.08.30 А/247 5.02 Аялал жуулчлал               Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 гэрээ байгуулаагүй.
58 Гасубо тур ХХК  6131557 Зурхайч  2017.09.07 А/263 4.0 Аялал жуулчлал 2017.09.07 160854         үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 
59 Зулзаган дөл ХХК  6115195 Их мөстэй  2017.09.07 А/263 5.0 Аялал жуулчлал               Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6 гэрээ байгуулаагүй.
60 Буянт арал ХХК 5143454 Баргын өвөлжөө 2017.09.07 А/263 2018.07.19 А/245 5.0 Аялал жуулчлал 2018.07.19 171089 2018.08.23   БОАЖЯ дээр байгаа   О.Нямгэрэл  Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6
61 Хурай тал нутаг ХХК 6559786 Өвөр горхи 2020.05.29 А/461 1.0 Аялал жуулчлал 2020.05.29 201551           Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1 Сайтад газар зарахаар мэдээлэл тавьсан
62 Бат билэг гурван эрдэнэ ХХК     2019.03.16 А/178 1.5 Аялал жуулчлал Гэрчилгээгүй             Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1             Ногоон шошго тв нэвтрүүлэгээр газраа 400 сая- аар зарахаар зар тараасан.
63 Эйч энд эйч трейдинг ХХК 5356644 Тэрэлж 2016.06.09 А/189 3.0 Аялал жуулчлал 2016.06.30 2016/381 2018.10.15 2016.06.30     2021.06.30 2016/В048 2018 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.5, 40.1.6
64 Блю ворлд трейд ХХК 5558506 Тэрэлжийн төв  2017.09.07 А/263 1.0 Аялал жуулчлал 2017.09.07 160857 2020.07.16 2020.09.07  2025.09.07 Б/197 2020 үгүй Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн  40.1.6 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2021.10.06-ны 02/2330 
                             
        БОНХАЖ-ын сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А-321 тушаалуудаар байрлах эрхийн гэрчилгээ олгосон иргэдийн жагсаалт       
        Иргэдийн нэрс  Гэрчилгээ олгосон огноо Гэрчилгээний дугаар  Цуцлах үндэслэл Тайлбар      
        1 Ё.Гэрэлчулуун 2014.12.10 173 Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6        
        2 Г.Сарантөгс 2014.12.10 174 Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6        
        3 Л.Төгсжаргал 2014.12.10 175 Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6        
        4 Д.Батсайхан 2012.01.27 78 Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6        
        5 С.Нэмэхбаяр 2012.01.27 79 Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6        
          6 Г.Нэмэхбаяр 2012.07.03 290 Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6        
          7 Я.Батсүх 2012.08.31 318 Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6        
          8 Я.Баттулга 2012.08.31 319 Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6        
          9 Ч.Ангир 2012.04.15 216 Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6        
          10 Ц.Наранцэнгэл 2012.11.23 370 Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6        
       

 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ээс 2021 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийг хүртэл Захиргааны ерөнхий хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 26.2, 27 дугаар зүйлийн 27.4.1, 27.4.2, 27.4.3-т заасан үйл ажиллагааг явуулахыг мэдэгдье. 

                                                     Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа

   
           

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now