Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын А/361 тоот тушаалаар "Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх тухай" Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 110 дугаар тогтоол, газар ашиглалтын төлөвлөлт хийх, хилийн цэсийн асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэхтэй холбогдуулан Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газарт шинээр газар ашиглах эрх олгохыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдөр хүртэл хориглолоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now