2021 оны 11 сарын 18-ны өдөр Орчны бүсд харъяалагдах Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ЕБС-ийн сурагчид, Багш нар "Тусгай хамгаалалттай газар нутаг"-ийн талаарх мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэх зорилгоор Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газартай танилцах өдөр зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now