Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын 2-р маршрутаар Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг Даргын Тамгын газар, Монгол Оллэ ТББ хамтран эрүүл мэнддээ анхаарч  явган алхалтыг амжилттай зохион байгуулж байна. Хаврын хуурайшилттай, салхи шуургатай үед иргэдийн санамсар болгоомжгүй үйлдлээс шалтгаалан гарах гал түймрийн гаралт ихсэх хандлагатай байгаа тул  гал түймэр тавьхаас болгоомжилно уу. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now