Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын  нутаг дэвсгэрт хяналт шалгалт хийн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, Байгаль орчны журмын эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор 2022 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл Эргүүл постонд ажиллах хуваарийг гарган ажиллаж байна. Иймд иргэд, аялагчид та бүхэн хуурайшилтын үед амарч зугаалахдаа анхаарал сэрэмжээ дээшлүүлж аялахыг анхааруулж байна. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now