Байгаль хамгаалагч, мэргэжилтэнүүдын мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2022 оны 01-дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн сургалтыг 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр хамгаалалтын захиргааны хурлын танхимд 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now