Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын байгаль хамгаалагч болон албан хаагч нар, Аж ахуй, нэгж байгууллага, орон нутгийн иргэд140 дүгээр цэцэрлэгийн 24 хүн мөн Налайх Дүүргийн Тамгын газар хамтран Мэлхий хадны уулзвараас  Болорын уулзвар, Даваанаас Тэрэлжийн төв хүртэл нийтийн их цэвэрлэгээ хийж үүссэн хогийг өөрийн нөөц боломжоор цэвэрлэн ачуулж ажилласан байна.

Их цэвэрлэгээнд сайн дураараа идэвхтэй оролцсон иргэн, аж ахуй, нэгж байгууллагууддаа талархал илэрхийлж байна.

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now