СУУЛГАЦ БЭЛДЭЖ БАЙНА

2022 оны 05 сарын 27

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч, мэргэжилтнүүд хүлэмжид ойжуулалт хийх, мод үржүүлэг, (Агч мод, Голт бор, Шар хуайс, Хайлаас, Гацуур, Гүйлс гэх мэт ) суулгац бэлдэх зорилгоор хүлэмжид үр тарьж ажиллаж байна.

Цаашид суулгац бэлдэн шаардлагатай талбай дээр ойжуулалт хийх зорилготой байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now