Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Гялалзах оргил ХХК болох Тэрэлж сацын тохой ТББ  Амбан олмын гарам гэх 4 га газар дээр /Хайлаас, Улиас, Шинэс, Нарс, Бургас, Гацуур, Агч мод, Голт бор, Шар хуайс, Улаалзгана, Тэхийн шээг, Мойл, Паркийн сарнай / гэх мэт 13 нэр төрлийн нийт 3000 гаруй мод тарьж суулган арчилж байна. Цаашид дахин 2000 мод нэмж суулгах төлөвлөгөөтэйгээр хамтран ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now