Мэдээ мэдээлэл

хүүхэд багачуудын байгаль дэлхий, эх нутгаа хайрлах сэтгэлгээг олон нийтэд дэлгэн харуулах, хүүхдүүдийн байгаль хамгаалах идэвх санаачлагыг дээшлүүлэх, сэтгэн б...

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын анхааралд: цуцалсан мэдэгдэл

Цааш унших

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2018 оны 10 сарын 26

ерөнхий мэдээлэл

Цааш унших

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МАРШРУТ

2018 оны 10 сарын 26

аялал жуулчлалын маршрут

Цааш унших

горхи-тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын амьтдын тухай

Цааш унших

байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 2017 оны 10/5615 тоот мэдэгдлийг хүргүүлж байна. мөн тусгай хамгаалалттай газар нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны ба...

Цааш унших

ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААН

2018 оны 10 сарын 26

хүүхэд багачуудын байгаль дэлхий, эх нутгаа хайрлах сэтгэлгээг олон нийтэд дэлгэн харуулах, хүүхдүүдийн байгаль хамгаалах идэвх санаачлагыг дээшлүүлэх, сэтгэн б...

Цааш унших

монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны тхнуг-ын 2018 оны төлөвлөгөө,  налайх дүүргийн засаг да...

Цааш унших

боажя-ны харьяа горхи-тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний хүрээнд горхи-тэрэлжийн байгалийн цо...

Цааш унших

боажя-наас байгаль хамгаалах сарын аяныг дэлхий даяар нэгэн зэрэг өрнөж байгаа “эх дэлхийгээ цэвэрлэх өдөр”-өөр есдүгээр сарын 15-нд эхлүүллээ. хог хаягдлын асу...

Цааш унших

2018 оны 09-р сарын 20-ны өдөр горхи-тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарт нийслэлийн прокрорийн газраас зөрчлийг хэрхэн...

Цааш унших

улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах эрхтэй холбоотой харилцааг тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд заасны дагуу тухайн хамгаалалты...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now