Мэдээ мэдээлэл

ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААН

2018 оны 10 сарын 26

хүүхэд багачуудын байгаль дэлхий, эх нутгаа хайрлах сэтгэлгээг олон нийтэд дэлгэн харуулах, хүүхдүүдийн байгаль хамгаалах идэвх санаачлагыг дээшлүүлэх, сэтгэн б...

Цааш унших

монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны тхнуг-ын 2018 оны төлөвлөгөө,  налайх дүүргийн засаг да...

Цааш унших

боажя-ны харьяа горхи-тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний хүрээнд горхи-тэрэлжийн байгалийн цо...

Цааш унших

боажя-наас байгаль хамгаалах сарын аяныг дэлхий даяар нэгэн зэрэг өрнөж байгаа “эх дэлхийгээ цэвэрлэх өдөр”-өөр есдүгээр сарын 15-нд эхлүүллээ. хог хаягдлын асу...

Цааш унших

2018 оны 09-р сарын 20-ны өдөр горхи-тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарт нийслэлийн прокрорийн газраас зөрчлийг хэрхэн...

Цааш унших

улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах эрхтэй холбоотой харилцааг тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд заасны дагуу тухайн хамгаалалты...

Цааш унших

өрх бүрт өсвөрийн байгаль хамгаалагч бэлтгэх, хүүхэл багачуудад байгаль орчныг хамгаалах талаар мэдлэг мэдээлэл олгох, бага наснаас нь байгаль орчинтой зөв харь...

Цааш унших

ойжуулалтад шаардлагатай  тарьц суулгах шаардлагатай газруудыг сонгон авч ойжуулалтын ажлыг бэлтгэн 7.5 га газрыг мал, амьтан, хүн орохоос сэргийлэн хашааллаа.

Цааш унших

горхи-тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газарт  амьтдын гол байршил нутаг, байнгын идээшилж байгаа хэвтэр, хэвтэх боломжтой газар зэргийг харгалзан үзэж судалгааны...

Цааш унших

эко болон био ариун цэврийн байгууламж

Цааш унших

дээрх зөрчилийг гаргасан тохиолдолд 43.1.4, 43.1.6-д заасны дагуу иргэнийг 50,000, аанб-ыг 200,000 төгрөгөөр торгоно!

Цааш унших

монгол улсын засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар:  өргөтгөлөөр: - говийн их “б” хэсгийн дархан цаазат газрын өргөтгөл, - нөмрөгийн дархан цаазат газрын өргөт...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now