Мэдээ мэдээлэл

САЛАА ЗАМУУДЫГ ХААХ

2020 оны 09 сарын 11

"тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад дэмжлэг үзүүлэх замаар экосистемийг хадгалан хамгаалахад хувь нэмэр оруулах нь (spaces) төсөл"-ийн хүрээнд салаа замуудыг...

Цааш унших

байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 09-р сарын 02-ны өдрийн а/