Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Горхи-Тэрэлжийн Байгалийн цогцолборт газар 'Хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрөөр' 20.000 гаруй аялагч, амрагч нар зорчиж, хөл хөдөлгөөн ихтэй, ачаалалтай өдө...

Хамгаалалтын захиргаатай иргэд, аж ахуй нэгж байгууллага хамтран ажиллаж байна.

СУУЛГАЦ БЭЛДЭЖ БАЙНА

2022 оны 05 сарын 27

(Агч мод, Голт бор, Шар хуайс, Хайлаас, Гацуур, Гүйлс гэх мэт ) суулгац бэлдэж ажиллаа

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийн тухай Монгол улсын хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар сургалтыг зохион байгууллаа

Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-т Аж ахуй, нэгж байгууллагууд их цэвэрлэгээнд нэгдлээ

2022 оны 01-дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”-...

Хамгаалалтын захиргааны 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/07 дугаар тушаал гарган Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах тухай тушаал гарган...

Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын Монгол Оллэ 2-р маршрут /Чингис уулын -11 км/-ын дагуу алхалтыг амжилттай зохион байгуулж байна.

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгааллын менежмент, хамгаалалтын захиргааны үйл ажиллагаа, мэдээлэлтэй танилцлаа.

"МИНИЙ МЭДЭХ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР" сэдвийн дор гар зургийн уралдааныг I-V ангийн сурагчидын дунд зохион байгууллаа.

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ЕБС-ийн сурагчид 2021 оны 11 сарын 18-ны өдөр Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх үйл ажиллагаатай танилцлаа

Газар ашиглах эрх 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдөр хүртэл түр хугацаанд хориглолоо